Info:

http://www.ciko66.nl/rondjenederland/

Inschrijven kan via dezelfde website.
Na inschrijving dit graag melden aan de wedstrijdsecretaris.
Na deelname kunnen de inschrijfkosten gedeclareerd worden bij de penningmeester