Zonder leden geen loopvereniging!!
 
Zowel de leden als het bestuur hebben als (gezamelijke) hobby hardlopen. Het vertrekkende bestuur heeft gezorgd voor een financieel gezonde loopvereniging, een mooie loopkalender, nette en functionele clubkleding.
Ons vertrekpunt als huidig bestuur is dan ook behouden van het goede en op de huidige vruchtbare basis voortborduren.  Dit doen we graag samen met onze leden. Hierbij hanteren wij enkele speerpunten:
 
 Visie: De favoriete hardloopvereniging van NN, voor en door alle NN lopers. Dit is niet nieuw en hieruit blijkt dat we het vooral met jullie de leden moeten en willen doen.
  • Missie. De RuNNers is een vereniging door en voor NN personeelsleden die hardlopen als hobby hebben, faciliteert het deelnemen aan hardloop-evenementen in met name regio Rotterdam, Den Haag en Ede, is actief in het stimuleren van hardlopen en helpt mee om de prestaties te verbeteren.
  • Kernwaarden Samen, (persoonlijke) prestatie, gezelligheid.