De contributie voor de NNPV Runners is in 2019 sterk verlaagd.
Ook voor 2022 is de contributie vastgesteld op € 1,50 per maand.

Voor leden is tevens de algemene NNPV contributie van € 2,00 per maand verschuldigd.