Begin 2019 is er nieuwe kleding aangeschaft!!!
Als lid kom je voor bruikleen van een Runners-tenue in aanmerking als je in één seizoen (kalenderjaar) minimaal aan 5 loopjes uit de NNPV Runners Loopkalender hebt deelgenomen.

In verband met uniformiteit (uitstraling) mag de verstrekte kleding niet (zichtbaar) worden gecombineerd met andere kleding.
Voor het opspelden van je startnummers gebruik je een startelastiek (dus niet in de kleding zelf spelden);
Leden die in het bezit zijn van Runners kleding en die aan het einde van het lopende seizoen niet aan de gestelde eis van 5 lopen voldoen, moeten hun kleding inleveren. Eventueel kan na beoordeling van het bestuur hierop een uitzondering worden gemaakt (bijvoorbeeld  bij zwangerschap of  zware blessure). 

Bij het in bruikleen verstrekken van de NNPV-kleding gelden de volgende afspraken:

  1. De kleding mag alleen worden gedragen bij loopjes uit de NNPV Runners Loopkalender; dus NIET tijdens trainingen;
  2. De kleding dient in smetteloze staat te verkeren, het is ons visitekaartje!
  3. Bij verlies van kledingstukken kan het bestuur een passende vergoeding vragen;
  4. De kleding dient te worden ingeleverd bij beëindiging van het lidmaatschap van NNPV Runners;
  5. De afmelding van een lid kan pas plaatsvinden nadat de kleding volledig is ingeleverd, tot die tijd blijft een lid contributie verschuldigd.